Szent Ferenc Pont

Utolsó frissítés:

2023-10-26 0:19

Az iskola története

Iskolánk, a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, városunk egyik egyházi közoktatási intézménye. 


Intézményünk alapítója a Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Társulata.  

A nővérek 1921. augusztus 31-én telepedtek le Pécelen, amikor a Korányi kastélyt megvásárolva létrehozták a Szent Erzsébet Gyermekotthont s ezzel megkezdték áldott munkájukat településünkön.

Tevékenységük második évében engedélyt kaptak egy összevont osztály beindítására, amelyben elsőtől hatodik osztályig egy nővér foglalkozott a gyermekekkel.

1936-tól már külön tanultak az alsós és felsős gyermekek két nővér keze alatt. Így volt ez egészen 1945-ig, amikor a 6 osztályos katolikus elemi iskola olyan súlyos háborús károkat szenvedett, hogy csak a fiú tanulók számára maradt hely. Az irgalmas nővérek átvették az összes katolikus leány növendéket. Ekkor az addigi 2 tanulócsoport helyett 5 önálló osztály tanítását kellett megoldani (az 5-8. osztály összevont csoportot alkotott). 


A háború után kialakult helyzet sok mindent megváltoztatott az intézet életében. Új tantermekről, nevelőkről kellett gondoskodni, át kellett rendezni az épületeket, hiszen csak 2 tanteremben folyt a tanítás, azonban a községből befogadott leányok tanításához 5-6 tanterem kellett. A háborút átvészelt gyerekek fizikailag is, idegileg is rossz állapotban voltak. Kellett a gyógyító szeretet az iskolában is. 1945/46-ban – egy kivételével – még minden osztályt irgalmas nővér tanított. 

A gyerekek szabadtéren tartott szép ünnepséggel zárták a tanévet, gyönyörű kiállítást rendeztek munkáikkal. Néhány nappal ezután megtörtént az államosítás. A nővéreknek el kellett hagyniuk Pécelt. 

1993 szeptemberében a Vincés Nővérek által 1929-ben emelt épületszárnyban újra megkezdődött a római katolikus gyermekek tanítása. Az iskola a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola nevet kapta. Nevelésünkben meghatározónak tartjuk a katolikus egyház tanítását, valamint Szent Gellért, a katolikus iskolák védőszentjének és Szent Erzsébet, iskolánk védőszentjének, lelkiségét, szellemiségét. A katolikus intézmény sajátossága, hogy a valóságról, a világról és az emberről alkotott keresztény felfogásra épít.


2005. augusztus 24-én a Váci Egyházmegye Ordináriusa átvette intézményünk fenntartását az egész vagyonnal a Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Társulatától. Ezen a napon új Alapító Okiratot készítettek, amelyet Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője egységes szerkezetbe foglalt és az intézmény működését engedélyezte 2005. augusztus 30-i dátummal. 


2009. március 12-én fenntartónk a Váci Egyházmegye Ordináriusa az iskolát többcélú közös igazgatóságú közoktatási intézménnyé alakította, egy óvodával lettünk gazdagabbak. Az új intézmény neve: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az óvodával történő bővítés nagyszerű lehetőség, arra, hogy a gyermekek a legfogékonyabb korszakukban keresztény értékrend alapján nevelkedjenek. Előny a vallását gyakorló szülő számára biztonságba tudni gyermekét már óvodáskortól, a mai felgyorsult világban, és előny a katolikus iskola számára olyan iskolaérett gyerekeket fogadni, akik a családból és az óvodából tiszta keresztény értékekkel érkeznek. Emellett küldetésünk is van, akik még nem gyakorló vallásúak, de szeretnék, ha gyermekük vallásos nevelésben részesülne.


2017 szeptemberében kistestvérünk született Isaszegen. Az iskolaszervezési kezdeményezés első hónapjai a lehetőségek felmérésével teltek. Ekkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy az isaszegi telephely a Szent Erzsébet Iskola szárnyai alatt növekedhetne. Mind a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, mind az isaszegi plébános atya nyitott szívvel fogadta a kezdeményezést. Az isaszegi telephely megszervezését segítő családok benyújtották a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának tervdokumentációjukat, melyben alátámasztották az isaszegi telephely létrehozásának létjogosultságát. Püspök atya támogató döntésének következtében elkezdődhetett az időközben megüresedett isaszegi régi plébánia épületének a felújítása. A 2017/2018-as tanévet egy első és egy második osztállyal kezdhette meg az isaszegi telephely. Azóta átadásra került az I. ütemre tervezett épület is.Iskolánk címe:
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2119 Pécel, Kossuth tér 7.
telefon: (06-28) 547-301

Design by TigiArt